Faglig formidling: Kultur, medier og målgrupper

Undervisning

Beskrivelse

Faget har til formål at bibringe den studerende kommunikative og formidlingsmæssige kompetencer samt en kulturhistorisk og -teoretisk forståelse af formidlingsdimensionen. Der lægges især vægt på at introducere til forskellige formidlingsteknikker og midler i praktisk kulturformidling, herunder introduktion til forskellige medier og genrer samt digital kommunikation og mediestrategier. Disse introduktioner munder ud i konkrete øvelser, hvor den studerende skal udvikle egne kulturformidlingsprodukter samt erhverve sig kompetencer i projektledelse. Med udgangspunkt i én eller flere kulturfagligt relevante cases, undervises i 2-3 konkrete formidlingsformer (fx skriftlig, mundtlig, auditiv, visuel eller digital formidling).
Periode05/09/202219/12/2022
MålgruppeKandidat
ECTS-point10 ECTS