Faglig dag for studerende på Interkulturel Pædagogik

  Undervisning

  Beskrivelse

  Abstrakt til det oplæg, jeg holdt på dagen (program følger efter abstraktet):

  Om at skrive en Interkulturel Didaktik – refleksioner

  Jeg er – sammen med to kolleger – ved at lægge sidste hånd på en Interkulturel Didaktik henvendt til gymnasielærere. I mit oplæg vil jeg fortælle om, hvilke overvejelser vi har gjort os over, hvordan en sådan skal skrives.

  Vores udgangspunkt er, at det interkulturelle ikke skal parkeres i et særligt fag, men gennemsyre al undervisning. Vi har diskuteret, hvordan en Interkulturel Didaktik dels må have en kommunikativ tilgang til undervisning og udformes, så den giver alle elever mulighed for at myndiggøre sig, dels må tage udgangspunkt i, at skolen i vid udstrækning er en institution, der reproducerer herskende magtforhold. Vi har videre diskuteret, hvordan en Interkulturel Didaktik kan bygges op i to dele, der er dialog med hinanden: En del med teoribaserede overvejelser over den interkulturelle didaktik og den del med eksempler på, hvordan det kan udfoldes i praksis i fagene på skolerne. En proces hvis sigte er elevernes erkendelsesmæss8ge udvikling, men som også involverer læreren selv og den kulturelle baggrund vedkommende handler ud fra. 

  Programmet var følgende:Faglig dag – Interkulturel pædagogikFredag d. 8. november fra kl. 9-16 i lok. U82 med efterfølgende socialt samvær i lok. O97.Den faglige dag er særligt rettet mod studerende og undervisere ved BA-uddannelsen i Interkulturel pædagogik med dansk som andetsprog og kandidatuddannelsen i Pædagogik, men alle interesserede er velkomne.9.15-10.15Velkomst ved studieleder Peter HobelPostdoc, ph.d. Gitte Miller Balslev: UddannelsesnetværkCand.mag., ph.d.-stipendiat Hildegunn Juulsgaard Johannesen: Kontroversielle problemstillinger i historieundervisningen i et interkulturelt perspektiv 10.15-10.30Pause 10.30-12.00BA Interkulturel pædagogik, stud.pæd. Annesofie Fogh Espensen & BA Interkulturel pædagogik, stud.pæd. Mathilde Wittrup Lindenborg: Kristendomskundskab i den danske folkeskoleBA Interkulturel pædagogik, stud.mag. Mette Rose Kjær Thomsen: Det danske mindretal i Sydslesvig – En undersøgelse af Duborgskolens pædagogiske arbejde12-13 Frokostpause 13.00-14.30Cand.mag., ph.d.-stipendiat Helle Møller Winum: Forældresamarbejde i dagtilbud og skolePostdoc, ph.d. Søren Sindberg Jensen: Religionsundervisningen i folkeskolen: Muligheder og udfordringer i et interkulturelt didaktisk perspektivLektor, ph.d. Peter Hobel: Om at skrive en Interkulturel Didaktik – refleksioner 14.30-14.45Pause 14.45-15.45Adjunkt, ph.d. Gro Hellesdatter Jacobsen: MiCREATE – et internationalt forskningsprojekt med perspektiver for interkulturel pædagogikPanel: lektor, ph.d. Helle Lykke Nielsen, lektor, ph.d. Jakob Ditlev Bøje, lektor, ph.d. Michael Paulsen og lektor, ph.d. Tina Høegh: Opsamling på dagens oplæg: Perspektiver for uddannelse og forskning 16.00-18.00 Socialt samvær i lok. O97.Af hensyn til planlægningen bedes man tilmelde sig den faglige dag enten på opslaget i Interkulturel Pædagogiks facebookgruppe eller ved at sende en mail til Gro Hellesdatter Jacobsen på ghja@sdu.dk, hvortil eventuelle spørgsmål også kan rettes.
  Periode08/11/201908/11/2019
  MålgruppeBachelor