Europa i Verden 2

  Undervisning

  Beskrivelse

  Indhold:
  Undervisningens udgangspunkt er gennemgang og diskussion af ét eller flere værker, der dækker historien fra antikken til nutiden, herunder fra omkring år 800 med udsyn til dansk historie. Forholdet til andre verdensdele inddrages for at betone kulturmødernes betydning. Første del (før 1648) koordineres med de øvrige udbudte discipliner i semestret.


  Målbeskrivelse:
  Den studerende skal
  have overblik over udviklingslinier i den vestlige civilisations historie, herunder kendskab til politiske, sociale, økonomiske, kulturelle og andre sammenhænge,
  kendskab til de vigtigste historiske perioder og disses politiske, sociale, økonomiske, kulturelle særtræk,
  på elementært niveau kunne redegøre og forholde sig til historiske fortolkninger og det grundlag, de hviler på.

  Litteratur:
  e) Pensum: Pensum er 2.000 sider, 1.000 for tiden før 1648 og 1.000 for tiden efter. Pensum fastsættes af underviseren og oplyses ved kursets start. I pensum indgår flere fortolkninger af historien. Dansk historie indgår både før og efter 1648. Ved eksamen skal den studerende dokumentere et tilfredsstillende overblik og sammenhængsforståelse samt vise evne til at vurdere de anvendte værker. Der indgives ikke petitum.

  Undervisningstidspunkt:
  a) Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Vægtning: 10 ECTS
  Undervisningstidspunkt: Tirsdag fra kl. 12-14 i lokale U150 og torsdag fra kl. 12-14.

  Undervisnings- og arbejdsform:
  d) Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger og øvelser.

  Undervisere: Micheal Bregnsbo og Nils Arne Sørensen
  Periode04/02/201518/05/2016
  MålgruppeBachelor
  ECTS-point10 ECTS