Beskrivelse

Fagmodulet Erhvervsøkonomisk Metode har som mål at udvikle den studerendes metodebevidsthed ved løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger. Opøvelse af en systematisk arbejdsmetode vil være
af stor værdi i forbindelse med den studerendes daglige arbejde i praksis, og det vil være en forudsætning for at kunne gennemføre de videre studier på uddannelsen.
Den studerende trænes i at kunne udarbejde en klar problemformulering i relation til en given problemstilling. I forlængelse heraf skal den studerende kunne operationalisere problemformuleringen i de
undersøgelsesspørgsmål, som ønskes belyst. Den studerende trænes også i at søge inspiration i relevante teorier og modeller ved arbejdet med praktiske problemer.
Generelt tilstræbes det i fagmodulet at skabe en forståelse hos de studerende for, hvordan teorier, modeller og teknikker fra de øvrige disciplinorienterede fag kan/bør spille sammen med den valgte metode.
Endelig søges det at skabe en forståelse for de mest udbredte metoder, der kan benyttes ved indsamling, bearbejdning og sammenfatning af data og informationer, så resultaterne kan blive til viden i en
given sammenhæng.
Periode01/09/202031/01/2021
MålgruppeMaster
ECTS-point5,0 ECTS