Beskrivelse

Kurset udgør, sammen med FY12, en introduktion til brugen af avanceret eksperimentelt forskningsudstyr. I dette kursus ligger vægten på eksperimentelle opstillinger og metoder til analyse af faste stoffers overflader og tynde organiske film. Ultrahøjvacuum (UHV) bruges i studier af overflader af faste stoffer, deres reaktion med gasser, og nye materialer baseret på vækst på overflader, så som tynde film til belægninger og til brug i elektroniske materialer, eller mere komplekse strukturer i tre dimensioner. Instrumenterne omfatter elektron mikroskoper, elektron spektrometre, massespektrometre, raster-probe instrumenter (STM, AFM), samt udstyr til elektrondiffraktion ved lave elektronenergier. Der gives en introduktion i moderne teknikker til undersøgelser af dannelse af tynde organiske film ved selvaggregation, som f.eks. mono- or bilayerdannelse af lipider i kontakt med vand. Teknikkerne omfatter Røntgen-diffraktion, neutronreflektometri, Langmuir-Blodgett teknologi, og AFM, FCS.
Man kan gruppere emnerne for øvelserne således:
1. Elektronspektroskopi og mikroskopi (AES, XPS, SEM+EDX, ELS).
2. Overfladestrukturer, morfologi, og mekanisk tilstand af organiske film (LEED, STM, AFM, ELS).
3. Termodynamiske undersøgelser af liplag: faseovergang vaske - faststof / blandinger (Langmuir Blodgett teknologi, mikrokalorimetri).
Periode06/02/200602/02/2009
MålgruppeAndet
ECTS-point5,0 ECTS