Beskrivelse

Kurset gennemgår en række eksempler på moderne eksperimentelle metoder til studier af bløde materialer og biofysiske modelsystemer.
Følgende emner behandles i kurset:

Overfladefølsomme teknikker til karakterisering af biomolekylære grænseflader, herunder atomar kraftmikroskopi (AFM), billedellipsometri og Brewstervinkel mikroskopi (BAM). Eksempler på studier af understøttede membraner og monolag (Simonsen).
Mikromekaniske metoder til fremstilling, manipulation og karakterisering af mikro og nanopartikler (Needham).
Fremstilling af Langmuir monolag af overfladeaktive molekyler og karakterisering af disse med Røntgen og neutron reflektometri (Klösgen).
Konfokal fluorescensmikroskopi og fluorescens korrelationsspektroskopi til studier af membraner og celler. (FCS) (Bagatolli).
Periode03/02/201405/09/2016
MålgruppeKandidat
ECTS-point5,0 ECTS