Den digitale by

    Undervisning

    Beskrivelse

    Rum. Sted. Space. Place. Den rumlige vending er over os. På tværs af discipliner som arkitektur, sociologi, litteraturvidenskab, medievidenskab og kulturstudier tales der om ”the spatial turn”. Siden først i 1990’erne har denne rumlige vending betegnet et øget behov og interesse for at bringe steder og rum ind i diskussioner af praksis, oplevelse og repræsentation. Interessen for rummets betydning kan blandt andet tilskrives fremvæksten i brugen af mobile IKT’er (informations- og kommunikationsteknologier). Et eksempel er brugen af smartphones i det offentlige rum; en brug der slører grænser mellem det private og det offentlige, det lokale og det globale, det fysiske og det digitale. Medieteknologiernes muligheder og vores appropriering heraf skaber altså rumlige tvetydigheder, når vi f.eks. sms’er i bussen, uploader billeder til Instagram eller checker ind via lokations-baserede netværkssider som Foursquare. Hvordan opleves byen for eksempel med en GPS i hånden i et mobilt og lokations-baseret spil som geocaching? Hvad sker der med byrummet, når det transformeres til en spilleplade via GPS’ens eller smartphonens interface? Og hvilken betydning har de sociale medier for en subkultur som ”urban exploration” og medlemmernes udforskning af lukkede fabrikker og forladte steder? Begreber som ”hybrid space” (de Souza e Silva & Sutko 2006), ”cybercity” (Graham 2004) og ”geography of communication” (Jansson & Falkheimer (2006) sætter os på sporet af mulige svar og får os til at tænke på tværs af dikotomier som online og offline. Du behøver ikke være teknologientusiast eller have en profil på Foursquare for at være nysgerrig efter at udforske forbindelserne mellem det urbane og medierne. En interesse for (by)kultur, medier og en åbenhed for at tænke på tværs af fag, er alt der kræves. Kurset vil også introducere en etnografisk værktøjskasse beregnet til dataindsamling og studiet af praksisformer, der involverer brug af medieteknologier i byrummet. Der vil blive lagt vægt på aktiv deltagelse ligesom studenteroplæg vil udgøre en del af indholdet i undervisningen.
    Periode05/09/201312/12/2013
    ECTS-point10 ECTS