Deeskalering af somatisk personale i Region Sjælland

Undervisning

Beskrivelse

Kursus i deeskalering for medarbejdere på somatiske afdelinger i Region Sjælland
Formål
Formålet med kurset er at sikre, at medarbejdere i Region Sjælland er beredte til at møde udad-reagerende patienter ved at opnå kompetencer til at håndtere konfliktfyldte situationer gennem kommunikativ deeskalering
Indhold
Indholdet er praksisnær træning i kommunikativ deeskalering, som kan anvendes i mødet med udad-reagerende patienter og pårørende. Træningen tager udgangspunkt i vejledning i deeskalering og D4 retningslinjen ”Beredskab til udad-reagerende patienter i somatikken”.
Målgruppe
Målgruppen er medarbejdere på somatiske hospitaler Region Sjælland
Ansvarlig for undervisningen
Kompetencecenter for Relationer og Deeskalering, Psykiatrien Region Sjælland, varetager undervisningen. Seniorforsker Lene Lauge Berring eller konsulent Anne Winkel er kursusleder (e). Der vil tilknyttes et vekslende antal undervisere til kurset ca. en underviser pr. 10 deltagere, da der er praksisnær træning og rollespil.
Organisering og tidspunkt
Region Sjællands HR vil være ansvarlig for praktiske opgaver såsom kursuslokaler, deltagerregistrering, tilmelding, kursusbevis og forplejning. Efter aftale også evt. booking af undervisere.
Der kan være to hold hver dag, på nedennævnte datoer. Et hold formiddag og et hold eftermiddag. Der kan deltage 50 medarbejdere pr hold
Sted
Besluttes af HR
Datoer i 2018
Hold formiddag og eftermiddag

Emne Mål Pædagogisk/didaktisk metode Ansvarlig
08.30 – 09.15 Psykiatriens relations- og deeskalerings koncept, hvorfor, hvad og hvordan
Basisviden i mødet med udad-reagerende patienter At deltagerne kan anvende principperne for kommunikativ deeskalering i mødet med patienter og i samarbejdet med kollegaer Teoretisk oplæg (PowerPoint) om konceptet og hvordan samarbejdet i personalegruppen, behandlingsideologi og etik påvirker konflikthåndteringen Kursusleder og
Udviklingsinstruktører

09.15 – 09.25 Pause
9.25 – 10.10 Teknik træning efter vejledning i deeskalering – kommunikation og samarbejde At deltagerne opnår praktisk erfaring med ansvar og opgavefordeling i mødet med den udad-reagerende patient/ pårørende og afprøver egen rolle Rollespil i10 personers grupper
Cases fra dagligdagen
Dialog og refleksion
Aktionskort og rollefordeling
Udviklings- og
træningsinstruktører
10.10 – 10.20 Pause
10.20 – 11.05 Rollespil i deeskalering At deltagerne opnår praktisk erfaring med kommunikativ deeskalering Praktiske øvelser i kommunikativ deeskalering inkl. Feedback. Udviklings- og træningsinstruktører
11.05 – 11.30 Evaluering og drøftelser af deltagernes overvejelser vedrørende de udad-reagerende situationer, der opstår i klinikken
At deltagerne får reflekteret over de udfordringer, der møder dem i klinikken, og opnår viden om, hvordan de kan få hjælp i disse situationer Dialog Kursusleder
Udviklingsinstruktører

Periode01/01/2019 → …
MålgruppeAndet
ECTS-pointAndet