Beskrivelse

Christian 2s (1513-1523) tid som konge var kun kort, men den satte sig flere spor end for de fleste. Han var forkætret i samtiden og har været det lige siden. Nordens politiske geografi blev afgørende ændret, og nye statsdannelser som Danmark-Norge og Sverige-Finland så dagens lys. Gennem hans tid i landflygtighed (1523-1532) og hans tid i fangenskab (1532-1559) var han en konstant trussel mod de siddende herskere. Kurset, der tager udgangspunkt i en forståelse af kongens samtid som en brydningstid mellem middelalder og renæssance, vil fokusere på den historiografiske udvikling i forståelsen af kongen, og, idet der læses et udvalg kilder fra perioden, argumentere for et stadigt stærkere monarki til at stå som en prime mover bag de voldsomme begivenheder.
Kursus periode02/02/201520/05/2015
Kursus niveauBachelor
Kursusformat10 ECTS