Beskrivelse

Undervisningen indbefatter en grundig videnskabelig og forskningsbaseret indføring i en kommunikationsteoretisk forståelse af branding med en særlig vægt på centrale, relevante områder inden for semiotikken og den narrative tilgang. Et brand anskues som en diskursiv konstruktion, der skabes og afkodes i et samspil mellem organisation og omverden. På kursets gennemgås forskellige tilgange til branding som eksempelvis corporate branding, produktbranding, celebrity branding og co-branding. De studerende stifter bekendtskab med emner som placebranding, oplevelsesbaseret branding, politisk branding, personlig branding, employer branding, brandkriser og brand equity.
Periode01/09/202117/12/2021
MålgruppeBachelor
ECTS-point10 ECTS