Beskrivelse

Med bogtrykkets opkomst og hastige billiggørelse skabtes der nye forudsætninger for spredning af ideer o. år 1500. Denne forudsætning har længe været fremhævet for at forstå hastigheden, hvormed de nordeuropæiske reformationer spredte sig. Imidlertid var de skrifter, som på den måde blev spredt, sjældent omfattet af samme forsigtighed som den, der skulle herske mellem bibel og forkyndelse. Der blev kort sagt lagt til og trukket fra, når skrifter skiftede sprog for at indgå i nye sammenhænge. Ligesom mange reformatorer også selv trodsede landegrænserne.
Det er kursets tanke at undersøge de kendte danske reformatorer samt de skrifter som de forfattede eller oversatte, for at se på inspirationskilder, ændringer, tilpasninger og mulige netværksdannelser bag dem. Særskilt opmærksomhed på trykkerierne vil indgå. Tyske tekster vil være en del af kurset, men også en ekskursion til Wittenberg, Erfurt og Wartburg mm. for ved selvsyn at opleve ”Lutherland”, som området er døbt (turistbrochurer).
Kurset sigter mod, at de studerende selv formulerer et projekt på feltet og forfølger det.
Periode04/09/201718/12/2017
MålgruppeKandidat
ECTS-point10 ECTS