Beskrivelse

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til at beskrive de vigtigste fysiske og fysisk-kemiske teknikker, begreber og modeller til karakterisering af biologiske grænseflader samt redegøre for deres styrker og begrænsninger redegøre for betydningen af grænseflader i relation til centrale biologiske systemer, problemstillinger og teknologiske anvendelser komponere en kort skriftlig rapport samt afholde et foredrag over et selvvalgt emne inden for kursets emnekreds. Disse mål er alle af betydning inden for de forskellige fagområder inden for naturvidenskab, inklusiv farmaci.Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne på første, evt. andet studieår inden for naturvidenskab (inklusiv farmaci), og giver et fagligt grundlag for at studere emnerne grænsefladers betydning i fysik, kemi, biologi og teknologi, der er placeret senere i uddannelsen.
I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:
kende nogle de vigtigste fysiske og fysisk-kemiske teknikker og begreber til at karakterisere grænseflader i biologiske systemer.
kende udvalgte specifikke anvendelser af disse teknikker, bl.a. inden for biofysik, biokemi, farmaci, nanoteknologi og biomedicin.
Periode05/02/200706/02/2017
MålgruppeAndet
ECTS-point5,0 ECTS