Biblioteket som videns- og kulturinstitution

Undervisning

Beskrivelse

4 timer ugentligt i 1. semester
Vægtning: 10 ECTS
’I faget gives en grundlæggende indføring i de nationale videns‐ og kulturinstitutioner, herunder biblioteket, i et historisk, komparativt og aktuelt perspektiv. Der introduceres til det relevante kulturpolitiske og institutionelle grundlag, til den grundlæggende lovgivning og til forskellige bibliotekstyper og biblioteksfaglige organer og deres funktioner og opgaver. Der introduceres endvidere til biblioteket som videns‐ og kulturinstitution i en historisk og komparativ dimension. På kurset sættes der også fokus på bibliotekarprofessionens identitet, kompetencer og funktioner, herunder undersøgelser af konkrete formidlingsopgaver i bibliotekssektoren.’ (Studieordning for bacheloruddannelse i bibliotekskundskab og videnskommunikation, 2016, s. 35)
Kursus periode01/02/201615/05/2019
Kursus niveauBachelor
Kursusformat10 ECTS