Beskrivelse

Formålet med bachelorprojektet er at give den studerende kompetencer til selvstændigt at håndtere en juridisk problemstilling og til at arbejde dybdegående og systematisk med et større projekt. Den studerende opnår endvidere kompetencer til at reflektere over egne arbejdsprocesser og til at forholde sig kritisk til resultatet af sit eget arbejde.

Via arbejdet med bachelorprojektet opnår den studerende færdigheder i at anvende juridisk(e) metode(r) og i at afgrænse og strukturere et projekt. Den studerende opnår endvidere færdigheder i at identificere, analysere og reflektere over grundlæggende problemstillinger inden for et udvalgt fagområde samt i at formidle disse analyser og refleksioner skriftligt.

I forhold til det valgte emne opnår den studerende en indgående viden, ligesom den studerendes metodeforståelse- og bevidsthed skærpes.

Bachelorprojektet afslutter den studerendes bacheloruddannelse, og arbejdet med bachelorprojektet tager afsæt i og bygger videre på den faglige viden, og de metodiske færdigheder og kompetencer, som er opnået på bacheloruddannelsens forudgående fag.
Periode01/02/2015 → …
ECTS-point15 ECTS