Beskrivelse

Med nogle års mellemrum foretager et konsulentfirma en gennemgang af vandhullerne på Sprogø for at optælle bestanden af grønbrogede tudser.

John Frisenvænge  ledede optællingen d. 12. maj 2009, og Natursyn var med på turen til Sprogø sammen med zoologen Jakob Christensen-Dalsgaard , der i programmet fortæller om tudser i almindelighed og den grønbrogede tudse i særdeleshed.

Der foretages tre besøg på en optællings-sæson. Ved det første besøg bliver tudserne i hvert vandhul indfanget, talt, forsynet med en ganske lille chip, og sat ud i vandhullet igen. Ved de næste besøg bliver de indfangne tudser scannet for at tjekke om nogen af dem har været indfanget før. Det er det, der sker her. Ved optælling kombineret med fangst og genfangst kan man danne sig et ganske godt indtryk af bestandens størrelse.
Desuden har hver chip sit eget "personnummer", så undersøgelserne giver også mulighed for at følge enkelte tudsers bevægelser i landskabet og deres skæbne gennem flere år. I programmet giver John Frisenvænge eksempler på livshistorien hos grønbrogede tudser, der har levet i op til 9 år.

Selv om bestanden i de gamle vandhuller på Sprogø er gået tilbage siden bygningen af Storebæltsbroen, er der sket en stor indvandring af grønbrogede tudser til den nydannede nordlige del af øen. Alt i alt er Sprogø-bestanden i fremgang, men den grønne frø er kommet til øen i de seneste år, og den kan risikere at fortrænge tudserne i de vandhuller, hvor den yngler. 

Periode8. aug. 2009

Mediebidrag

1

Mediebidrag