Storrygende generation har kastet røgslør over levealderen

Presse/medie

Beskrivelse

Danske kvinders levealder har været markant stigende siden midten af 90-erne. Forklaringen er ikke sundere levevis for de nulevende kvinder, men at en generation af rygere døde ud. Siden 1995 er danske kvinders levealder steget markant. Efter at den gennemsnitlige levealder i mange år har ligget under Sverige og Norge, er efterslæbet nu indhentet. Man har tidligere forklaret dette med en række konkrete initiativer som en hjerteplan i 1993 og en generelt sundere levevis. I en artikel i det amerikanske tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) giver Rune Lindahl-Jacobsen fra Syddansk Universitet imidlertid en anden forklaring. Hovedårsagen til, at levealderen begyndte at stige, var simpelthen, at en ældre generation af storrygere født i mellemkrigsårene - og primært i perioden lige efter Første Verdenskrigs afslutning - døde og dermed forsvandt ud af statistikken. Hvis danske kvinder født i perioden 1915-1945 havde haft samme dødelighed som deres norske og svenske søstre ville det ikke være muligt at observere en markant stigning i levealderen efter 1995. Rune Lindahl-Jacobsen har i en tidligere artikel påvist, at danske kvinder født i mellemkrigsårene, røg meget mere end kvinder i Sverige og Norge.
Periode30. mar. 2016

Mediedækning

1

Mediedækning