Beskrivelse

Ydre aldringstegn som arcus senilis, xanthelasmata og ørefure forekommer hyppigere hos personer med højt tobak- og alkoholforbrug.

Professor Kaare Christensen, Syddansk Universitet, kommenterer:
»I en æra, hvor molekylære biomarkører som f.eks. leukocyttelomerlængde forsøges lanceret både klinisk og kommercielt som aldringsmarkører trods meget ringe prædiktiv værdi, er det interessant med sådanne studier af helt simple (og gratis) biomarkører som,synlige aldringstegn. Resultaterne for de forskellige aldringstegn, der rapporteres i artiklen, ligger i fin forlængelse af andre danske studier, der har vist, at low-tech tests, såsom skønnet alder og basal funktionsevne, er stærke prædiktorer for aldersrelaterede fænotyper og overlevelse blandt ældre samt associeret til livsstilsfaktorer. Specielt det samlede aldringsindtryk har vist sig at være klinisk relevant (udseende svarende til alder), eller som det også har været udtrykt: Mortality is written on the face«.

Periode7. dec. 2017

Mediebidrag

1

Mediebidrag