Lars Løkke lover nyt boligskattesystem

 • Morten Skak

Presse/medie

Beskrivelse

Som om forhandlingerne om 2025-planen ikke var besværlige nok -- så lancerede Løkke i dag endnu et element.Han løftede en del af sløret for et kommende boligskattesystem.Det må ikke være dyrere, men gerne billigere, at være boligejer.Grunden er ikke så stor hosKeld Jørgensen i Sundby på Amager.Men grundskylden er efterhånden høj,omkring 40.000 kr. -- for kvarterets grundemed få kvadratmeter.Det svinger fra 580 til 610.Og netop stigende grundskyldvil regeringen sætte en stopper for.Vi vil sænke både grundskyldssatsenog ejendomsværdisatsen.Rent praktisk ser oplægget sådan ud:Siden 2002 har der været loftpå den statslige ejendomsværdiskat.Men i samme periode er den kommunalegrundskyld steget med 18 mia. kr.Nu vil regeringen fastfrysegrundskylden fra 2020.Det kan betyde 10 mia. mindrei de offentlige kasser.Umiddelbart populært hos LA.Rigtig godt. Det er jo det,vi har haft på vores program.DF vil gerne se, hvor dyrboligskattepakken bliver alt i alt.Vi ser frem til at se,hvordan det vil virke ud i praksis.Socialdemokratiet vil også gernese flere detaljer.Vi har ikke set det endnu.Det gør vi i morgen.En boligøkonom mener, at det kan givefor heftige prisudsving.De fastlåste boligskatter forstærkerdisse prisudsving.Så det går ekstra stærkt opad, og nårdet vender, går det stærkt nedad.Tilbage i baghaven er villaejerenikke imponeret over udspillet.Det er, som at tisse i buksernefor at holde sig varm.Han så hellere en reform,der fjernede grundskylden helt -- og indførte en fælles ejendomsskat,der fulgte markedsprisen.Det tvivler han på,at politikerne har mod til.De tør ikke røre ved det.Man skal ikke pille meget ved det,før man kan tabe næste valg.Dagens melding er en delaf regeringens 2025-plan -- der ifølge regeringen skal sikreDanmark økonomisk fremover.Planen indeholder skattelettelser,også en lempelse af topskatten.Udlændingepolitikkenskal strammes.Der skal skæres i SU'en,og så skal pensionsalderen hæves -- og så det sidste punkt,en omlægning af boligskatten.Netop spørgsmålet om boligskat togjeg op, da jeg mødte statsministeren.Jeg spurgte, om han kan garantere,at ingen vil betale mere i boligskat.Ingen skal betale mere skatend med de eksisterende regler.Efter 2020 aflyser vi boligskatte-stigningerne på grundskylden.Og så giver vi boligejerneet klækkelig skatterabat.Vi har nemlig i den her helhedsplanhar afsat 24 mia. kr. -- til at få det her på plads.Boligejerne under et kommer til atbetale mindre i boligskat end i dag.Nu nævner du det med at skaffe penge,man kan bruge til noget andet.Du vil få folk tilat arbejde længere -- og det er en stor del af ditparlamentariske grundlag, DF, imod.For ti år sidenskulle man pensioneres som 65-årig.Man kunne gå på efterløn,når man var 62.I dag er det 67 1/2 år.For mig vil det være 68 år.Du og jeg løfter ikke mange mursteneller slæber meget -- men hvad er tanken bag det her?Der sidder mange og tænker: "Når jeger 68 1/2 år, så er jeg slidt ned."Hvis du er slidt ned,kan du ikke arbejde.Derfor lægger vi op til at forbedreden her senior flexjob-ordningen.Vi lavede i 2006 et nyt regelsæt,som betyder, at når vi lever længere-- så går vi senere på pension.Det ændrer vi ikke ved.Vi noterer os bare, at fra 2006og til i dag er levealderen steget.Vi lever længere,end vi troede dengang.Folk, der er født mellem 58 og 78,beder vi om at arbejde 6 mdr. mere.Folk, der er født før 58 ogefter 78, der laver vi ingenting om.Det er den her gruppe,født mellem 58-78, som vi siger:Vil I ikke blive 6 mdr. mere?Hvis ikke I kan, så skal I ikke.Men hvis I kan, skal I blive6 mdr. mere, for det betyder -- at vi forbedrer økonomienutrolig meget, og det er pointen.Hvis ikke vi gør de her ting,så har vi udsigt til frem til 2020 -- at der ingen penge er at gøre med.Når vi har løst pligtopgaverne,den grønne omstilling -- PSO'en, boligskattesystemet,så er der ikke flere penge tilbage.Med det her fordobler vi de penge,der er til rådighed -- så vi kan få mere velfærd,mere politi, bedre forsvar.Det skal du have overbevist,ikke mindst, Blå Blok om.Hvis nu jeg siger, der er kaosi Blå Blok, er du så uenig?Folk ser forskelligt på nogle ting.På den anden side af grænsenstår det værre til.Jeg har fremlagt et boligudspil.Mette Frederiksen tager det pænt ned.Det største borgerlige parti står 10min. før din åbningstale og siger:Skal vi ikke tage den dronningerundenu, for alt andet er spild af tid.Det er udtryk for en specielparlamentarisk diskussion.Når man går rundt herinde,så taler alle om et muligt valg.Jeg gør det ikke, og jeg er ogsåMF'er og har været det i en årrække.Jeg er optaget afat løse udfordringerne.Vi havde valg for 15 mdr. siden,og der er nogle bundne opgaver.De går ikke væk efter et valg, ellerfordi der er en ny statsminister.Vi er i gang med en grøn omstilling,finansieret med PSO, som er ulovlig.Ejendomsvurderingssystemet er brudtsammen, og folk betaler skat ...Det skal jo løses, og vi har forslagtil, hvordan vi gør det.Du må også bruge en del tid påat finde ud af at få 90 mandater.Det er svært at se, hvordan det skallade sig gøre. Hvad tænker du om det?Jeg gør mig mange tanker,og de fører til samme resultat -- at vi i morgen lægger den sidstebrik på forhandlingsbordet.Vi har lagt en helhedsplan frem.Den gør Danmark rigere.Det perspektiv er forsvundet udaf debatten, for alle fokuserer -- på det med topskatten,og så snakker alle om det.Men hvis ikke vi gør Danmark rigere,får mere vækst, vil vi opleve -- at danskere om 15 år har ringereforbrugsmuligheder end svenskere.Når vi taler så meget om topskatten,så siger dit støtteparti -- at der er et ultimativt krav,for ellers vælter vi regeringen.Han ville have væltet dig i sommer,men gjorde det ikke.- Derfor er vi optaget af det.- Det forstår jeg udmærket.Men han gjorde det ikke.Jeg blev ikke væltet i august.Og det er måske en god anledning tilat fokusere på det, der samler.Der er en diskussionom topskat for de rigeste.Det skal vi have fundeten løsning på.Men det skal ikke skyggefor alt det andet på bordet.Vi skal gøre det mere attraktivtat skabe job i Danmark.Vi skal sikre den grønne omstilling,så den hviler på et solidt fundament.Vi skal give tryghed til boligejere,så man kan blive boende i sin bolig.Vi skal have mere vækst, så vore børnkan se frem til de samme muligheder -- som deres jævnaldrendei Sverige og Tyskland.Det nytter ikke noget,at en lille ...Nej, det er den delaf den politiske virkelighed.Det kan man tale højt op i nyhederneog få det til at handle om det.- Men dine kolleger gør det også?- Jo, og det medgiver jeg.Men hvis det her ikke kan drives fremtil en aftale, ville vi ikke være herVi står over for store udfordringer,og vi har lagt en løsning frem -- som nyder relativbred anerkendelse -- og nu skal vi have folk indi et forhandlingsrum -- hvor man fokuserer på det, dersamler. Det forventer danskerne også.Tak, fordi du ville tale med os.Detaljerne i det nye forslagfremsættes af regeringen i morgen.Aktører: Lars Løkke Rasmussen (V), statsministerAnders Samuelsen, formand, Liberal AllianceKristian Thulesen Dahl, formand, DFMette Frederiksen, formand, Soc.dem.Morten Skak, lektor, Institut for Økonomi, Syddansk UniversitetKeld Jørgensen, husejerLars Løkke Rasmussen (V), statsminister.Indslaget forekommer ca. 6 minutter inde i udsendelsen.
Periode4. okt. 2016

Mediedækning

1

Mediedækning

 • TitelLars Løkke lover nyt boligskattesystem
  Mediets navn/udløbDR1 TV-Avisen 21.30
  MedietypeTv
  Dato04/10/2016
  Producer/forfatterOle Ørskov Kim Bildsøe Lassen
  PersonerMorten Skak