Den blinde plet: Speciale om håndhygiejne på hospitaler

Presse/medie

Beskrivelse

Hospitalsinfektioner er et af de mest komplekse og omsiggribende problemer på vores hospitaler i dag. Omtrent hver tiende patient på de danske hospitaler ender med en hospitalserhvervet infektion, og disse koster alene i Nordjylland 100 ekstra hospitalssenge hver dag til et estimeret beløb på 75 mio. kr. årligt. Alligevel kommunikeres problemet dog både i forskning og praksis, som om løsningen blot består i simpel adfærdsregulering af hospitalspersonalet. Dette er ude af trit med problemets egentlige karakter. Specialet undersøger løsninger, der griber fat i grundlæggende kommunikations- og organisationsformer på vores hospitaler.

Periode15. dec. 2015

Mediebidrag

1

Mediebidrag

Emneord

  • Håndhygiejne