Vejledning af specialestuderende ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet

Liselotte Ingholt (Vejleder)

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringIntern og ekstern vejledning

Periodesep. 2010feb. 2011
Eksaminand