Vejleder for elitespecialestuderende Thomas Plough og Kristian Grøndal Andersen: "The influence of adalimubab treatment on anastomotic strength, degree of inflammation and collagen formation. An experimental study on small intestine of rabbit"

    Aktivitet: Censoraktivitet, eksaminering og ekstern vejledningEkstern vejledning

    Periodesep. 2010nov. 2010
    Eksaminand