Vejleder for elitespecialestuderende Karen Strebel og Susanne Ramtung Hougaard Nielsen: "Repeated treatment with Humira®. Influence on anastomotic strength and degree of inflammation. An experimental comparative study on the small intestine of rabbits"

    Aktivitet: Censoraktivitet, eksaminering og ekstern vejledningEkstern vejledning

    Periodemar. 2013maj 2013
    Eksaminand