Vejleder for elitespecialestuderende; Erik Frostberg og Petter Ström: "Infliximab´s influence on anastomotic strength and degree of inflammation. An experimental study on then small intestine of rabbits"

Qvist, N. (Vejleder)

    Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringIntern og ekstern vejledning

    Periodemar. 2010maj 2010
    Eksaminand