Vejleder for elitespecialestuderende; Erik Frostberg og Petter Ström: "Infliximab´s influence on anastomotic strength and degree of inflammation. An experimental study on then small intestine of rabbits"

    Aktivitet: Censoraktivitet, eksaminering og ekstern vejledningEkstern vejledning

    Periodemar. 2010maj 2010
    Eksaminand