"Towards a Generic Software Platform for Agricultural Robotics based on Autopoietic Separation of Safety and Functionality". ErhvervsPhd projekt bevilget at Styrelsen for Forskning og Innovation (1. runde 2013). Rolle: TEK Innovation kontakt til virksomhed og forskere, samt hjælp til projektudvikling

Grimstrup, M. (Rådgiver)

Aktivitet: Myndighedsbetjening og konsulentarbejdeRådgivning og konsulentarbejde

Periodeokt. 2013okt. 2016
Arbejd forTEK Innovation; Tom Simonsen, Conpleks Innovation; Ulrik Pagh Schultz, SDU; Rasmus Nyholm Jørgensen, AU; Sorin Adam, ErhvervsPhD studerende, Danmark