Stedsforestillinger og -oplevelser (Ekstern organisation)

Klausen, M. (Medlem)

Aktivitet: MedlemskabBestyrelsesarbejde i virksomhed, forening eller organisation

Beskrivelse

Deltagerne i forskningsprogrammet STEDSFORESTILLINGER OG -OPLEVELSER udvikler et fælles teoretisk udgangspunkt i den rumlige eller topologiske vending indenfor humanvidenskaberne (Lefebvre, Harvey, Casey m.fl.). De samtænker traditionel og ny forskning i stedsteori med deres egne forskningsinteresser inden for litteratur, kultur og medier (og danner bro mod andre discipliner og traditioner som historie, filosofi, turisme, design, geografi, fysik, samt tilstræber eksternt samarbejde med diverse aktører). De undersøger, om der er noget signifikant nyt på spil i den måde, vi i senmodernitetens globaliserede og flydende verden løbende ikke blot indretter og beboer steder, men gør os forestillinger om og laver fortællinger om steder og, ikke mindst, hvordan disse forestillinger og fortællinger hænger sammen med og vekselvirker med den kropslige oplevelse af sted. En mulig arbejdstese er, at vi bl.a. danner og udtrykker vores identitet gennem stedsindlevelse, og at fremkomsten af nye steder, vi kan leve os ind i, er udtryk for og danner grobund for fremkomsten af nye former for identitet

Body type: Forskningsprogram
Periodefeb. 2011 → …
Sted for afholdelseStedsforestillinger og -oplevelser