Som myrer på den solbeskinnede Sten: Andersen og aktuel økologi- og materialitetsteori

Thomsen, T. B. (Foredragsholder)

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragForedrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed

Beskrivelse

Forelæsning om og præsentation af min forskning til de videnskabelige medarbejdere på Lunds Universitets "Språk og Litteraturcentrum". De fastansatte forskere samt Phd'ere holder månedlige forskningsseminarer. Flere af forskerne i Lund arbejder med klimalitteratur og økokritik, og havde derfor inviteret mig til at give en times forelæsning, der efterfulgtes af to timers diskussion.

Abstract: I H.C. Andersens alpe-eventyr ”Iisjomfruen” (1861) møder læseren en verden, der kribler og krabler af antropomorfiseret natur. Udover de menneskelige aktanter myldrer fortællingen med elementarånder: Sol, luft, vand, is – selv noget så abstrakt som svimmelhed – lånes krop og stemme af fortælleren. De sanseforvirringer, som besjælingerne afstedkommer, er i sig selv svimlende. Luften drikkes som vand. Vandet knuges til is, der ligner glas, men føles som ild og lyder som et klokkespil, når den tør igen. Fjeldstrømmen ”orgler”. Sneen er som et stykke linned. Søens bølger er som marmorplader, og ligesom de gamle kastanjetræer vokser byernes huse organisk frem af omgivelserne. Allegoriseringer og metaforer står i kø for at forskyde Schweiz’ natur gennem løse sammenligninger på tværs af det menneskelige og det ikke-menneskelige. Oplægget vil tage form som en økokritisk læsning af eventyret. Med inddragelse af posthumanistisk miljø- og materialitetsteori er det min hensigt at sætte fokus på fortællingens fordeling af agens, dens brug af metaforer, assonanser, besjæling og synæstesi i naturbeskrivelsen. Det overordnede spørgsmål vil være: hvordan ”Iisjomfruen” i sin naturvidenskabeligt inspirerede naturbeskrivelser overskrider et Guldalderunivers præget af faste modsætninger, og i hvor høj grad denne overskridelse kan ses i forhold til, hvad der indenfor materialitetsteorien kaldes vital materialisme.
Periode6. dec. 2016
Sted for afholdelseUnknown external organisation, Ukendt

Emneord

 • H.C. Andersen
 • økokritik
 • mørk økologi
 • økologiske kulturstudier
 • new materialism
 • nymaterialisme
 • spekulativ realisme
 • posthumanisme
 • antropocentrisme
 • anti-antropocentrisme
 • romantik
 • romantikstudier
 • æstetisk filosofi