Selskabsret anno 2011 - EU-retlige aspekter, ejeraftaler og kvindekvoter

Troels Michael Lilja (Arrangør)

Aktivitet: Deltagelse i faglig begivenhedOrganisering af eller deltagelse i konference

Beskrivelse

Selskabsret anno 2011 - EU-retlige aspekter, ejeraftaler og kvindekvoter Syddansk Universitetet indbyder til konference med fokus på selskabsretten anno 2011 med følgende overskrifter: •EU-rettens betydning for national selskabsret – publicitetsdirektivet •Ejeraftaler i et EU-retligt perspektiv •EU-rettens betydning for national børsret •Europæisk corporate governance-debat og de norske regler om 40 % kvinder i bestyrelsen •Paneldebat om EU-retlige problemstillinger og afsluttende debat om dagens temaer og perspektiver Baggrunden for konferencen er at give især advokater, revisorer og andre med interesse for selskabsret en mulighed for at blive opdateret på de nyeste tendenser i selskabsretten anno 2011. Konferencen vil have et særligt fokus på EU-retlige aspekter af national selskabsret, og vil endvidere bibringe deltagerne værdifuld praktisk information om betydningen af selskabslovens § 82 i forhold til udfærdigelsen af ejeraftaler (tidligere aktionæroverenskomster). Endelig vil erfaringerne fra Norge vedrørende kønskvotering i visse norske kapitalselskabers bestyrelser blive gennemgået, og dagen vil blive afsluttet med en paneldebat, hvor konferencedeltagerne vil få mulighed for at få afklaret de spørgsmål, som ikke måtte være blevet besvaret i de enkelte oplæg. Henset til at alle revisorer og advokater skal have gennemgået supplerende efteruddannelse opfylder konferencen således også et praktisk formål, da en del af målgruppen har ytret ønske om målrettede efteruddannelsestilbud til advokater og revisorer med særlig interesse for selskabsret. Konferencen kan således indgå som obligatorisk efteruddannelse, hvorfor der udstedes deltagerbevis med oplysninger om tid, omfang, konferencens form og indhold Målgruppe Advokater, revisorer og andre interesserede, der ønsker at blive opdateret på selskabsretten anno 2011, og som specifikt ønsker at få udbygget deres viden om selskabsretlige emner som: •Offentlighedskrav •Vedtægter og ejeraftaler •Børsretlige forhold •Kønskvotering i bestyrelser Konferencen opfylder formkravene til obligatorisk efteruddannelse for advokater og revisorer og der udstedes deltagerbevis med oplysninger om tid, omfang, konferencens form og indhold. Konferencier Lektor, ph.d., Troels Michael Lilja, Juridisk Institut, Syddansk Universitet. DETALJERET PROGRAM: 09.00 Ankomst, registrering og morgenkaffe/te med rundstykke 09.30 EU-rettens betydning for national selskabsret – publicitetsdirektivet Professor, LLD, Rolf Dotevall, Juridiska Institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Foredraget omhandler kravene til offentlighed vedrørende de i offentlighedsdirektivet opregnede oplysninger, og en præsentation af offentlighedsdirektivets betydning for national selskabsret specifikt, samt EU-rettens betydning for national selskabsret generelt. 10.20 Pause 10.30 Ejeraftaler i et EU-retligt perspektiv Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, Copenhagen Business School I foredraget vil der blive sat fokus på selskabsretlig aftaleregulering i form af ejeraftaler, og der vil specifikt blive sat fokus på, hvad der er hensigtsmæssigt at regulere i en ejeraftale, og hvad der ikke længere er muligt – også i lyset af selskabslovens § 82. Der vil desuden blive sat fokus på, hvilken betydning EU-retlig regulering har for ejeraftaler i Danmark. 11.20 Pause med frugt og isvand 11.30 EU-rettens betydning for national børsret Professor, lic.jur. Nis Jul Clausen, Juridisk Institut, Syddansk Universitet Oplægsholderen vil tage afsæt i det faktum, at en meget stor del af de børsretlige regler, der gælder i Danmark, bliver til uden for landets grænser. Udviklingen på retsområdet vil blive gennemgået, og der vil blive sat fokus på den EU-retlige regulering, hvor oplægsholderen vil komme med en opdatering vedrørende de nyeste tiltag på området. 12.30 Frokost 13.30 Europæisk corporate governance-debat og de norske regler om 40 % kvinder i bestyrelsen Professor, dr.jur. Beate Sjåfjell, Institutt for privatrett, Oslo Universitet Norge indførte for et par år siden regler om kønskvotering i visse kapitalselskabers bestyrelser. Oplægsholderen vil præsentere en analyse af de norske erfaringer med kønskvotering. Problemstillingen er særdeles relevant, da flere partier i Folketinget har meldt ud, at man vil foreslå en lignende lovgivning i Danmark, lige som man på EU-plan drøfter mulighederne for en fælles model á la den norske. 14.20 Pause med kaffe/te og kage 14.40 Paneldebat om EU-retlige problemstillinger, og afsluttende debat om dagens temaer og perspektiver 15.40 Opsummering og afslutning 16.00 Tak for i dag
Periode2. nov. 2011
BegivenhedstypeKonference
PlaceringOdense, Danmark

Emneord

 • EU
 • EU-rettens betydning for national ret
 • 1. selskabsdirektiv
 • 11. selskabsdirektiv
 • publicitetsdirektivet
 • filialdirektivet
 • ejeraftaler
 • aktionæroverenskomster
 • kønskvotering
 • norsk selskabsret
 • svensk selskabsret
 • dansk selskabsret
 • EU-ret og børsret
 • MiFID
 • 40 % kvinder i bestyrelser
 • bestyrelse
 • tilsynsråd
 • Europæisk anpartsselskab
 • Selskabets interesse
 • selskabsledelse