Risici og væsentlighed med udgangspunkt i FDRaudit

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragForedrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed

Beskrivelse

Første del af kurset giver en teoretisk gennemgang af begreberne risiko og væsentlighed, primært på baggrund af kravene i ISA 315, 320 og 330. Kurset vil give det teoretiske grundlag, som kan underbygge revisors professionelle vurderinger vedrørende risiko og væsentlighed.

• Den teoretiske sammenhæng mellem risiko og væsentlighed
• Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation, herunder identifikation og vurdering af betydelige risici
• Ændring/genovervejelse af risikovurdering
• Reaktion på vurderede risici, herunder valget mellem test af kontroller og substansrevision
• Er væsentlighed bare et tal? Hvor meget indflydelse har revisors professionelle vurdering?
• De forskellige væsentlighedsniveauer ved revision af et regnskab, herunder:
o Væsentlighed for regnskabet som helhed
o Væsentlighed ved udførelsen
o Væsentlighed for bestemte grupper af transaktioner, balanceposter og oplysninger
o Niveauet for helt uvæsentlige poster
• Ændring af væsentlighedsniveau
Periode24. nov. 2015
Sted for afholdelseUnknown external organisation, Ukendt

Emneord

  • Væsentlighed
  • Risiko
  • Små virksomheder