Projekt: EnergiPlus Spildevandsrensning

Aktivitet: Myndighedsbetjening og konsulentarbejdeRådgivning og konsulentarbejde

Beskrivelse

At afprøve et koncept for rensning og udnyttelse af energiindholdet i højtbelastet industrispildevand ved anvendelse af en nyudviklet anaerob membran-bioreaktor med netto energioverskud.

Projektkoordinator SDU
Periodejan. 2014dec. 2016
Arbejd forProjektet udføres med støtte fra Miljøstyrelsen (Program for Grøn Teknologi), Danmark

Emneord

  • anaerob spildevandsrensning
  • højtbelastet industrispildevand