"Produktion af mikroalger til brug som fødevare", Specialeprojekt med Gartneriet Alfred Pedersen & Søn ApS, Rolle: TEK Innovation kontakt til virksomhed, matching med forsker, fortsættelse af tidligere projekt

Grimstrup, M. (Rådgiver)

Aktivitet: Myndighedsbetjening og konsulentarbejdeRådgivning og konsulentarbejde

Periodejan. 2013jun. 2013
Arbejd forTEK Innovation; Mads Pedersen, Alfred Pedersen & Søn ApS; Birgir Norddahl, SDU; Philip Tusøe, Troels Møller Andersen, civilingeniørstuderende på Bioteknologi , Danmark