Pædagogers professionsetik – empiriske indsigter og fremtidige forskningsscenarier

  Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragForedrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed

  Beskrivelse

  Norsk-Dansk konferanse om Profesjonsetikk - Nettverk for profesjonsrettet forskning ved UiA (Pronett) - Universitetet i Agder (UiA), Kristiansand, Norge.

  De nordiske velferdsstatene er under forandring. Forandringene skjer i forskjellig takt og tempo. De klassiske velferdsidealer er under press av nye former for transnasjonal styring, internasjonal økonomisk konkurranse og global migrasjon. Hvilke konsekvenser kan dette gi for håndtering av de profesjonsetiske dilemmaer?

  På denne norsk-danske konferansen om profesjonsetikk vil vi gjerne gi et bidrag til diskusjonen om hvilke etiske dilemmaer vi i dag konfronteres med i velferdsarbeidet i Norden, og hvordan vi best kan håndtere disse – ikke bare individuelt, men kollektivt. Hvordan fastholder vi våres etiske idealer og kodekser i praksis?

  Vi inviterer derfor representanter fra de norske og danske fagforeninger i tillegg til bidragsytere fra Syddansk Universitet, Amsterdam University of Applied Sciences og Universitetet i Agder. Følgende norske og danske fagforeninger er invitert: Utdanningsforbundet i Norge, Danmarks Lærerforening, BUPL Børne-og Ungdomspædagogernes Landsforbund i Danmark, FO-sosialarbeiderorganisasjonen i Norge, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd og Norsk Sykepleierforbund til at delta i debatten.
  Periode25. aug. 201626. aug. 2016
  Sted for afholdelseUniversity of Agder, Norge
  Grad af anerkendelseInternational

  Emneord

  • Professionsetik
  • Velfærdsstaten
  • Norge
  • Danmark