Opponent ved Ph.D. forsvar, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Jensen, F. B. (Eksaminator)

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringIntern eksaminator

Periode22. feb. 2013
Eksaminand