"Nucleotides in infant formula", Bachelorprojekt hos Eurofins Steins Laboratorium A/S, Rolle: TEK Innovation kontakt til virksomhed og matching med forsker

Grimstrup, M. (Rådgiver)

Aktivitet: Myndighedsbetjening og konsulentarbejdeRådgivning og konsulentarbejde

Periodefeb. 2013jun. 2013
Arbejd forTEK Innovation; Sabine Mang Jensen, Maigun Hansen, Eurofins Steins Laboratorium A/S; Xavier Fretté, SDU; Isabella Kirkeby Hansen, Maria Fredskov Munch, civilingeniørstuderende i kemi, Danmark