Nordterm (Ekstern organisation)

  • Annelise Grinsted (Medlem)

Aktivitet: MedlemskabMedlemskab af bedømmelsesudvalg

Beskrivelse

Termdist-netværket

Nätverk för internetbaserad samnordisk distansutbildning i terminologi. I nätverket ingår fem nordiska högskolor som bedriver utbildning i fackspråk och terminologi, samt två organisationer som på sina områden är drivande för den terminologiska utvecklingen i respektive land. Målet är att starta en gemensam nätburen distansutbildning på magister-/mastersnivå. I nätverket ingår sex universitetsinsitutioner vid fem nordiska högskolor, som bedriver utbildning i fackspråk och terminologi, samt två organisationer som på sina områden är drivande för den terminologiska utvecklingen i respektive land.


Emneord: terminologi, fjernundervisning, Masteruddannelse, Norden
Navn: Medlem af arbejdsudvalg

Body type: udvalg
Periode1. jan. 20052020
Sted for afholdelseNordterm
Grad af anerkendelseInternational

Emneord

  • terminologi
  • fjernundervisning
  • Masteruddannelse
  • Norden