Midlertidigt AMO-udvalg (Ekstern organisation)

Hasle, P. (Medlem)

Aktivitet: MedlemskabMedlemskab af udvalg, kommission, råd, nævn, forening, organisation eller lignende

Beskrivelse

Baggrund
Forligspartierne bestående af Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik i april 2019 en aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet.

Forligspartierne er enige om, at der skal nedsættes et midlertidigt udvalg bestående af arbejdsmarkedets parter, eksperter og Beskæftigelsesministeriet, der skal drøfte potentialet for et forbedret AMO-system, herunder om arbejdsmiljøuddannelsen kan forbedres, og om arbejdspladsvurderingen
(APV) kan blive et mere aktivt redskab i arbejdsmiljøarbejdet. 

Det skal bl.a. ske med udgangspunkt i evalueringen af AMO-systemet, der blev aftalt i 2015. Udvalgets drøftelser skal herefter danne grundlag for arbejdet med en samlet bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde. De formelle arbejdsmiljøkrav om samarbejde om sikkerhed og sundhed og om APV samles derved i én bekendtgørelse, så der bliver mere klarhed om reglerne.
Periode1. apr. 202031. okt. 2020
Sted for afholdelseMidlertidigt AMO-udvalg
Grad af anerkendelseNational