Kandidatspeciale vejleder for stud.med. Anja Rosenlund Andersen: "Risikoen for metakrone og synkrone neoplasier i spiserøret ved ØNH-kræft"

Mortensen, M. B. (Vejleder)

    Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringIntern og ekstern vejledning

    Periodefeb. 2014
    Eksaminand