K&K. (U)sunde kroppe, no. 120 (Tidsskrift)

Maria Mortensen (Redaktør)

Aktivitet: Redaktionelt arbejde og fagfællebedømmelseRedaktør af tidsskriftForskning

Beskrivelse

I den senmoderne sundheds- og diagnosekultur konstitueres og defineres kroppen på stadig nye og overskridende måder. Mennesker, der tidligere har været opfattet som handicappede eller syge kan i dag, ved hjælp af teknologiske og medicinske virkemidler som briller, insulin og høreapparat, delvist overskride sådanne kategoriseringer. Plastikkirurgiske operationer kan fjerne arvæv, misdannelser og uønskede kropsdele. Risikoen for influenza kan minimeres ved årlige vaccinationer, og fostre kan diagnosticeres umiddelbart efter undfangelsen. Mulighederne for at visualisere, transformere og forbedre kroppen gennem de nye sundhedsteknologier udvider potentialerne for det enkelte individ til at skabe og tage vare på sin krop, samtidig med at nye diagnoser opstår og sundhedspolitiske ideologier får stadig større spillerum.

Vores definitioner af krop og sundhed er ikke udtryk for universelle og ahistoriske entiteter, men er produkter af kulturelle processer, som rammesætter den måde vi taler om kroppen og skaber nye sundhedsteknologier. Det er hensigten med dette temanummer at udforske de kulturelle (historiske, sociale og æstetiske) forståelser af krop og sundhed. Det kan være med afsæt i forebyggelseskampagner, tv-programmer, selvhjælpsbøger, skønlitteratur, film og internetbaserede DIY-videoer, der anviser måder at performe sundhed på, udforsker den konkrete krops muligheder og begrænsninger samt konstruerer nye sygdomsforståelser.

Hvordan sættes ideer om for eksempel den sunde krop, den slanke krop, den heteroseksuelle krop og den disciplinerede krop overfor den usunde, tykke, homoseksuelle eller syge krop? Hvordan fremstår kroppen som både objekt og subjekt, og hvilken rolle spiller naturvidenskabelige opdagelser og den teknologiske udvikling for forståelsen af kroppen? Hvordan opstår disse forestillinger og hvilke medier og æstetiske former kan belyse vores forståelser af krop og sundhed?

Dette temanummer griber om sådanne sammenfiltrede processer og forhandlinger indenfor et bredt felt. Således afsøges nye veje mellem sundhedsvidenskab og humaniora, hvori sundhed og sygdom ikke betragtes som binære modsætninger, men som kulturspecifikke performativer, der iscenesætter og bestemmer forholdet mellem somatik, diagnose, viden og begær. Hvor sundhedsvidenskaberne sætter fokus på forebyggelse, helbredelse og lindring, fokuserer vi på hvordan forskellige forståelser af sundhed og sygdom opstår og forandres over tid og i forhold til konkrete kulturelle kontekster.

Periode1. jan. 2015
Type af tidsskriftTidsskrift