Intern censor: Persondataret (cand.jur)

Næsborg-Andersen, A. (Eksaminator), Hjerrild, L. (Eksaminator)

Aktivitet: Censoraktivitet, eksaminering og ekstern vejledningIntern eksaminator

Periode7. feb. 2019
Eksaminand