Initiativtager til og formand for organisering af: Seminar om kvalitative metoder i bevægelses- og idrætspædagogisk forskning

Elbæk, L. (Deltager)

Aktivitet: Deltagelse i faglig begivenhedOrganisering af eller deltagelse i workshop, kursus, seminar eller lignende

Beskrivelse

På professionshøjskolerne såvel som på universiteterne pågår der indenfor idræts- og bevægelses-forskningen en mængde udviklings- og forskningsprojekter med anvendelse af kvalitative metoder. At bedrive kvalitativ forskning kræver tid, øvelse og engagement (Sparkes et al. 2016), og der er stigende krav om, at forskningsmetoderne er velfunderede og anerkendte. På samme tid dukker nye og kreative forsknings- og formidlingsmetoder op. Det giver nye muligheder, men stiller også nye krav til forskeren. Det er derfor relevant at sætte fokus på kvalitet i kvalitative metoder inden-for idræts- og bevægelsesområdet, samt samle og udveksle erfaringer omkring arbejdet med an-vendelsen af metoderne.
Med dette som afsæt er der taget initiativ til dette forskningsseminar, hvor aktører indenfor dansk bevægelses- og idrætspædagogisk forskning, i spændet fra 3-23 år (pædagogik og uddannelse), kan mødes og inspirere hinanden, samt diskutere og udvikle forskningsmetoder på dette felt. Der vil under seminaret blive rig lejlighed til at præsentere egen forskning og udvik-lingsarbejder både i mundtlige oplæg og i poster sessioner, ligesom der vil være god plads til erfa-ringsudveksling og dialog.
Formålene med dette seminar er at:
- styrke arbejdet med kvalitative metoder
- inspirere til arbejdet med kvalitative forskningsmetoder
- stille spørgsmål til- og diskutere kvalitative metoders styrker og begrænsninger.
På længere sigt er det hensigten, at seminaret danner afsæt for et fælles nationalt netværk om-kring kvalitativ forskning indenfor det idrætspædagogiske og bevægelsespædagogiske område.
Periode29. nov. 2017
BegivenhedstypeSeminar
PlaceringPræstø, Danmark
Grad af anerkendelseNational