HR Forskerprisen - NOCA

Aktivitet: Andre aktiviteterAndet

Beskrivelse

HR i et multikulturelt DK
10% af Danmarks befolkning er født i udlandet, og indvandringen er vokset ca. 8% i løbet af de sidste 10 år. Indvandrere udgør således en væsentlig del af den danske talentmasse. For at virksomhederne kan nyttiggøre disse internationale talenters viden og kunnen fuldt ud, skal vi finde de rigtige HR strategier.

Integration og HR-praksis
Jeg har sammen med europæiske kolleger forsket i, hvordan HR praksisser kan fremme tilpasning, engagement og performance i en internationalt sammensat medarbejderstab. Vi har undersøgt forskellige virksomheder i 12 lande, og er i øjeblikket ved at gennemføre projektet i Danmark. Vores studie vil evaluere næsten 30 HR praksisser ift. hvor gode de er til at skabe succes med integration på arbejdspladsen.
Det drejer sig bl.a. om følgende strategier: 1) at investere i medarbejderne i form af oplæring, mentorordninger og karrierestøtte; 2) at tilbyde engagerende arbejde, som giver mulighed for selvstændighed, kontrol, variation og udnyttelse af egne kompetencer; 3) at skabe et positivt miljø med social interaktion og fravær af mobning eller chikane, lige muligheder for alle og diversitet, fairness og jobsikkerhed; 4) at give medarbejderne en stemme, dvs. to-vejs kommunikation og mulighed for alle medarbejdere til at udtrykke deres holdning og have en kollektiv repræsentation af medarbejderstaben 5) at etablere organisatorisk forankring i form af en deltagende og støttende ledelse, som faciliterer medarbejdernes involvering og muliggør fleksible arbejdsformer.

Forskningsbaseret værktøj til danske HR-praktikere
Studiet udmøntes i en række konkrete, handlingsorienterede anbefalinger til danske HR ledere i relation til spørgsmål som: Hvilke HR strategier og -praksisser er gode til at skabe engagement og performance i en international medarbejderstab? Hvordan kan man adressere særlige grupper af indvandrere (fx højt/lavt uddannede, eller bestemte kulturelle kontekster) mere specifikt? Desuden vil den give et grundlag for at sammenligne danske forhold med de resultater, som vi har fra nabolandene Tyskland, Sverige og Finland.

I tilfælde af en positiv evaluering vil prisen blive brugt til at medfinansiere det empiriske studie i Danmark.
Periode2022 → …
Grad af anerkendelseNational