Fundraising - Danmarks Frie Forskningsfond DFF1 - Økoskolen i Danmark

Balslev, G. M. (Redaktør), Svabo, C. (Redaktør), Laugesen, M. H. (Deltager)

Aktivitet: Andre aktiviteterAndet

Beskrivelse

Økoskoler har eksisteret i mere end 25 år. Herhjemme kender vi dem som grønneskoler og 2030-skoler. Ny forskning viser imidlertid, at mærkatet "økoskole" i sig selv hverken ændrer værdier eller handlinger hos elever. Derfor undersøger dette projekt, hvordan skoleledelse kan bidrage til grøn omstilling gennem skoleudvikling. Det er i skolerne, at vores fælles fremtid kultiveres, og derfor ser projektet skolerne som vigtige forandringsskabere. Projektet består af to elementer:
1) et ph.d.-projekt som undersøger organisatoriske og ledelsesmæssige drivkrafter og barrierer for grøn omstilling gennem skoleudvikling og udvikler ledelsesmodeller og inspiration for skoleledere så de kan påtage sig rollen som samfundsmæssige forandringsagenter. Skoleledelse og organisatoriske strukturer rammesætter skoleliv på ofte oversete måder. Man fokuserer ofte på undervisning, når forandringer skal tænkes ind i skolesammenhænge, men de organisatoriske og ledelsesmæssige beslutninger er med til at definere, hvordan policy fortolkes og forankres og det er igennem konkret skoleledelse at der virkelig kan komme næring til den samfundsmæssige omstilling, som grøn omstilling tilsigter.
2) organisering og drift af et ledelsesnetværk for skoleledere med fokus på ledelse som drivkraft for grøn omstilling. Netværket etableres i samarbejde med Friluftsrådet og Skolelederforeningen Desuden bidrager projektet til den spirende danske uddannelsesforskning i relation til grøn omstilling.
Periode3. jun. 2021
Sted for afholdelseInstitut for Matematik og Datalogi