Forskningsværksted for klinikere ved Region Sjællands sygehuse

Charlotte Simonÿ (Underviser)

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragGæsteforelæsning, undervisning og kursusvirksomhed ved andre universiteter

Beskrivelse

Beskrivelse af Forskningsværkstederne
Forskningsværkstederne blev organiseret i samarbejde mellem Den Regionale Forskningsenhed i Region Sjælland og Roskilde Universitet/PAES (nu IMT). Værkstedsledere og gennemgående undervisere var hhv. cand.pæd. Ph.d. Charlotte Paaske Simonÿ, Region Sjælland og cand.comm. Ph.d. Anne Liveng, Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC.
Forskningsværkstederne var tænkt som en vidensmæssig opkvalificering og forskningsmæssig prækvalificering af deltagerne, der inkluderede forelæsninger, oplæg, projektkvalificering og diverse skriveunderstøttende aktiviteter.
Målgruppen var ansatte i Region Sjælland, der arbejder med ideer til projekter eller med udkast til ph.d. forløb. Deltagerne skulle have en lang vidergående uddannelse, der kvalificerede dem til at påbegynde en forskeruddannelse. Den grundlæggende idé i forskningsværkstederne var den fortsatte forskningsmæssige – dvs. den teoretiske, den metodologiske, kritiske og formidlingsmæssige – kvalificering af deltagernes egne projekter. Værkstederne skulle således både tjene til en almindelig videnskabeliggørelse af projekter og som prækvalificering til ph.d.-projekter.
Værkstederne blev planlagt som et sammenhængende forløb, hvor der arbejdedes successivt med forskellige faser i et projekt: Projektdesign (herunder præcisering af problemstilling), forskellige videnskabelige metoder og deres muligheder og begrænsninger, refleksion af position i feltet, analyse- og tolkningsøvelser og vejledning i forhold til anvendelse af teori, samt sparring i forhold til formidling og skriftlig fremstilling, f.eks. i form af papers og artikler.
Region Sjælland var ansvarlig for at rekruttere deltagere, oprette sharepoint forum, og udsende materiale. Værkstederne afholdtes skiftevis på RUC og i Region Sjælland´s lokaler, på hhv. Køge og Roskilde Sygehus. I forløbet gennemførtes 4 værksteder af hver to dages varighed (8 mødedage a 5 undervisningstimer). Alle værksteder blev gennemført i 1. halvdel af 2016.
Periodejan. 201630. jun. 2016
Sted for afholdelseRoskilde Universitet, Danmark

Emneord

  • kvalitativ forskning