Forskningsprojekt: Fritidsinstitutioner og deres integration med skoler i hhv. Tyskland og Sverige

Aktivitet: Andre aktiviteterAndet

Beskrivelse

I projektet undersøges: Rammer og vilkår for pædagogers virke i fritidsinstitutioner og i folkeskolen er blevet ændret drastisk over de senere år. Nogle kommuner arbejder på at integrere fritidsinstitutionerne og skoler yderligere. Det vil derfor være relevant at se nærmere på de erfaringer der allerede er gjort i vores nabolande med tættere integration af fritidsinstitutioner i skoler. Dette projekt vil undersøge hvordan udviklingen er foregået, hvordan det har påvirket pædagogers opgaver, arbejdsforhold og professionsopfattelse i fritidsinstitutioner og skole, samt ikke mindst hvordan det har betydning for børnene i vores nabolande. Målet er at undersøge hvilke udfordring og muligheder vi kan forvente og lære af i Danmark.

Projektleder
Periode1. sep. 201631. dec. 2016