Effekten af klinisk farmaci i akutmodtagelsen på hensigtsmæssig medicinering og hospitalisering – et randomiseret studie

 • Trine Graabæk Hansen (Foredragsholder)

  Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragForedrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed

  Beskrivelse

  Formål og baggrund: Formålet med dette projekt er at undersøge effekten af en klinisk farmaceutisk indsats som del af ydelserne i det tværfaglige team på akutmodtagelsen ved indlæggelse samt under hospitalsopholdet og ved udskrivelse i forhold til hensigtsmæssig medicinering og hospitalisering. Det er vist, at mellem 5 % og 30 % af alle akutte indlæggelser skyldes lægemiddelrelaterede problemer, hvoraf mange er vurderet forebyggelige. En omfattende klinisk farmaceutisk indsats har i flere nyere udenlandske studier resulteret i signifikant mere hensigtsmæssig lægemiddelbehandling og færre akutte lægemiddelrelaterede indlæggelser blandt ældre patienter. Flere steder i Danmark udføres en klinisk farmaceutisk indsats på Fælles Akutmodtagelsen (FAM), både på projektbasis og i drift, men der foreligger endnu ikke systematiske studier fra Danmark, der belyser hvor effekten af en klinisk farmaceutisk indsats på hospitalet er størst.
  Design: Et prospektivt, randomiseret interventionsstudie.
  Metoder: Alle akutte medicinske patienter ≥ 65 år indlagt på FAM kan inkluderes og randomiseres enten til kontrolgruppen eller én af de to interventionsgrupper FAM eller stam. Kontrolgruppen får medicingennemgang og indlæggelses-samtale med lægen efter nuværende procedurer, hvilket interventionsgrupperne også gør samtidig med den klinisk farmaceutiske indsats. I interventionsgruppen FAM udfører en klinisk farmaceut systematisk medicingennemgang og patient-samtale ved indlæggelse. I interventionsgruppen stam udfører en klinisk farmaceut, foruden systematisk medicingennemgang og patientsamtale ved indlæggelse, også medicingennemgang på stamafdeling samt patientsamtale og medicinnotat til epikrise ved udskrivelse. Der forventes at indgå 200 patienter i hver gruppe.
  Vigtigste variable: Hensigtsmæssighed af lægemiddel-behandling før og efter indlæggelse ud fra Medication Appropriateness Index samt antallet af lægemiddelrelaterede genindlæggelser i 6 måneder efter udskrivelse.
  Foreløbige resultater: Inklusion af patienter begynder i efteråret 2012 og dataindsamlingen forventes at vare et år.
  Periode26. apr. 2012
  BegivenhedstitelÅben Forskerdag : Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum
  BegivenhedstypeKonference
  PlaceringFredericia , DanmarkVis på kort