Censor ved speciale/kandidat-eksamen for Morten Gjerning Petersen ved Afd. for Zoofysiologi, Aarhus Universitet

Jensen, F. B. (Censor)

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEksamination

Periode11. jan. 2008
Eksaminand