Censor ved mundtlig eksamen i kurset Neuro- og Sansefysiologi på Aarhus Universitet

Larsen, O. N. (Censor)

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEksamination

Beskrivelse

Censorvirksomhed

Censor
Periode9. jan. 2017
Eksaminand