Bidrag til Esbjerg Kommunes Sygdoms- og sundhedsprofil 2009

  • Carsten Kronborg Bak (Rådgiver)

Aktivitet: Myndighedsbetjening og konsulentarbejdeRådgivning og konsulentarbejde

Beskrivelse

Udforming af projektide og design med dataindsamling for borgere i Esbjerg Kommune. Projektdesign indeholder indsamling af surveydata tilkoblet registerdata fra Danmarks Statistik og sundhedsregistre samt mulighed for analyse på områder i Esbjerg Kommune. Herunder indeholdt projektdesign forslag om vising af GIS til sundhedsdata.
Herudover initiativtager til gennemførelse af lokal sundhedsprofil i Kvaglund området med særlig fokus på indsamling af data fra socialt udsatte borgere, herunder ikke mindst borgere med ikke-vestlig baggrund. Denne dataindsamling foregik med to-sprogede tolke.
Bidrog herudover aktivit i udformning af spørgeskemadesign mv.
Periode20082009
Arbejd forEsbjerg Kommune, Danmark