Beskikkelse som censor i censorkorpset for lægeuddannelsen

Bente Gahrn-Hansen (Censor)

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEksamination

Periode1. apr. 2010 → …
Eksaminand