Bb-arbejdsgruppe ifm. projektet Digitale eksamener

  • Troels Michael Lilja (Deltager)

Aktivitet: Deltagelse i faglig begivenhedOrganisering af eller deltagelse i workshop, kursus, seminar eller lignende

Beskrivelse

Projektgrundlag – Digitale eksamener Baggrund for projektet Der har i flere år været arbejdet på at afskaffe de papirbaserede eksamener og indføre flere digitale eksamener på SDU. Projektet er en udløber af dette arbejde. Rektor har anmodet Kvalitetsudviklingsrådet (KUR-U) om sammen med E-læringsenheden og Center for Universitetspædagogik (CUP) at belyse status for implementering af digitale eksamensformer ved SDU samt udarbejde et forslag til fortsat kontinuerlig, systematisk indarbejdelse. Arbejdet med indførelse af digitale eksaminer på SDU foregår sideløbende med et initiativ taget i regi af Videnskabsministeriet (VTU) med det overordnede formål at udbrede brugen af digitale eksaminer på universiteterne og herunder særligt at håndtere problemerne i relation til eksamenssnyd. SDU har medvirket og er pt. repræsenteret i en ekspertgruppe. På SDU har en koordineringsgruppe i regi af KUR-U sammen med E-læringsenheden, CUP, IT-service og Serviceområdet udarbejdet et forslag til handlingsplan. Direktionen har på møde den 6. maj 2010 godkendt handlingsplanen: 1.1. Principper for handlingsplan: SDU’s direktion har besluttet, at eksamener ved SDU skal være digitale, med mindre noget principielt umuliggør dette. 1.2. Dekan, fakultært medlem af KUR-U og fakultært medlem af SAK er på hvert fakultet særligt ansvarlige for den fakultetsinterne implementering via studieledere, studienævn, institutledere, kursusansvarlige og undervisere 1.3. Implementering ved uddannelserne: Det er målet, at eksamener, der afvikles fra 1. januar 2011 er digitale, hvor intet principielt taler imod, eller hvor ganske særlige forhold har hindret implementeringen til denne termin. Fakulteterne støttes i implementering af det særlige CUP/E-lærings-rejsehold, og der tilbydes minikurser i digitale eksamener. Koordinationsgruppen om digitale eksamener følger aktivt udviklingen via kontakt til de fakultære ansvarlige jf. 1.2 og understøtter med vejledning og kontakt til supportområderne. 1.4. Pr. 1. februar 2011 har hvert af de 5 fakulteter et overblik over: - Uddannelser og kurser, hvor der principielt ikke kan etableres digitale eksamener, samt begrundelse herfor Projektnavn Digitale eksamener Sidst redigeret af JTN Sidst redigeret den 25. oktober 2010 Side 2 af 9 - Uddannelser og kurser, hvor implementering af IT-støttede prøveformer endnu ikke er etableret, samt tidsplan for hvornår det forventes at ville ske. 1.5. Koordinationsgruppen etablerer med E-læringsenheden og CUP som primære aktører og med inddragelse af øvrige supportfunktioner en erfa-platform (evt. via SDUnet), der vedligeholder en kontinuerlig udvikling. Koordinationsgruppen følger op på implementeringen og rapporterer til direktionen om status pr. 1. februar 2011, 1. september 2011 og 1. februar 2012. Koordinationsgruppen sikrer, at der i regi af KUR-U sker en afspejling af målsætning og resultater via SDUs (del)politikker for uddannelse og dokumentationssøjlen. Direktionen besluttede på mødet den 6. maj, at løsningsmulighederne skulle basere sig på, at de studerende medbringer egen pc til eksamen. Ved digitale eksamener forstås i snævreste forstand stedprøver, hvor eksaminanden afvikler eksamen ved hjælp af pc. Eksamensopgaven skal ikke nødvendigvis stilles digitalt, og aflevering skal heller ikke nødvendigvis foregå digitalt. Definitionen gælder dette projekt. Implementeringen af digitale eksamener påhviler de enkelte fakulteter, og der er i den anledning blevet udtrykt usikkerhed i forhold til forventningerne til indsatsen, bl.a. tidsplan og omfang samt fremgangsmåde, herunder hvilke tekniske løsninger, der er til rådighed. Dette projekt har til formål at understøtte de aktiviteter, som er afledt af den af direktionen vedtagne handlingsplan ved at tilvejebringe rammerne for implementeringen af digitale eksamener. Understøttelsen skal gøre det muligt for fakulteterne, såvel som andre involverede aktører, at udmønte handlingsplanen og i størst muligt udstrækning blive i stand til at implementere digitale eksamener. Tiltrædes nærværende projektgrundlag foreslås det samtidigt at justere den af direktionen vedtagne handleplan: ”koordinationsgruppen om digitale eksamener” erstattes alle steder af ”styregruppen for Projekt digitale eksamener”. Punkt 1.3: ”Implementering ved uddannelserne: Det er målet, at eksamener, der afvikles fra 1. januar 2011 er digitale, hvor intet principielt taler imod, eller hvor ganske særlige forhold har hindret implementeringen til denne termin” erstattes med: ”Implementering ved uddannelserne: Det er målet, at eksamener, der afvikles fra 1. januar 2012 er digitale, hvor intet principielt taler imod, eller hvor ganske særlige forhold har hindret implementeringen til denne termin” Videreførelsen af kontakten til KUR-U kan sikres ved, at den tidligere koordineringsgruppe bliver repræsenteret i styregruppen for Projekt digitale eksamener. Side 3 af 9 Projektmål Projektets mål er at tilvejebringe en række konkrete produkter, som tilsammen gør det muligt at implementere de digitale eksamener i videst muligt omfang. Projektet tilstræber at tilvejebringe en række konkrete produkter, nemlig: • Taktplan (plan over den takt, eksamenerne skal digitaliseres i)1 • IT-systemer (iværksat plan for forberedelse af lokaler til digital eksamen) • Lokaler (iværksat plan for forberedelse af lokaler til digital eksamen) • Eksamenssnyd og jura – udredning og håndtering (rapport og beredskab) • Infosite sdu.dk/sdunet (website) • Information til fakulteterne (information, kommunikation) • Teknisk beredskab (plan og forberedte medarbejdere) • Studieordninger og fagbeskrivelser (ansvarlige forberedt/orienteret) • Beredskab for Studieservice (plan og forberedte medarbejdere) • Kompetenceudvikling undervisere, fagansvarlige m.fl. (kursustilbud) • Eksamensvagter (uddannede vagter) • Vejledninger til studerende og undervisere (vejledninger på sdu.dk og sdunet)
Periode10. jan. 20112013
BegivenhedstypeKonference
PlaceringOdense, Danmark

Emneord

  • Digitale eksamener
  • Blackboard
  • e-læring
  • eksamen