Basal og funktionel anatomi: Bachelor of Science (BSc) in Engineering, Health technology

Rune Mygind Mieritz (Censor)

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEksamination

Beskrivelse

Bachelordelen af civilingeniøruddannelsen til
Bachelor (BSc) i Velfærdsteknologi
Bachelor of Science (BSc) in Engineering, Health technology

Studieguide for Modul 1 –
Basal og funktionel anatomi (Basic and functional anatomy)

Placering
1. studieår, 1. Kvartal
Omfang
7,5 ECTS, svarende til i alt 187,5 arbejdstimer i alt (7,5 x 25 timer/uge) = 187,5 tm
Modulet indeholder 1 intro + 9 temaer, svarende til 20 forelæsningstimer, og 3 laboratorie-øvelser á 2 timer.

Studenterbelastning
Forberedelse + mødetid forelæsninger 20 x 5 timer = 100 tm,
Mødetid til intro til øvelser 3 x 1 tm = 3 tm,
Forberedelse + mødetid til øvelser 3 x 4 tm (1 tm teoretisk intro + 1 tm praktisk labøvelse) = 12 tm,
Gruppearbejde 3 x 4 tm = 12 tm (litt.søgning mm),
Individuel færdiggørelse af de 3 øvelsesrapporter 3 x 7tm = 21 tm,
Skriftlig feedback på de 3 øvelsesrapporter 3 x 1 tm = 3 tm,
Forberedelse + tilstedeværelse af skr. eksamen 36,5 tm
ialt= 187,5 tm.

Modulet kræver både aktiv deltagelse til laboratorieøvelser og udarbejdelse af ialt 3 øvelsesrapporter pr. gruppe på hver max 3 sider, samt bestået skr. eksamen.


Modulets formål
At give den studerende et bredt kendskab til den makroskopiske regionære anatomis opbygning og overordnede funktion.

Modulets kompetencemål
• Efter 1. semester kan den studerende indenfor anatomi,
o beskrive de grundlæggende cellulære biokemiske byggesten
o beskrive den grundlæggende opbygning af cellemembranen
o beskrive cellens grundlæggende opbygning og funktion
o beskrive anatomiens discipliner og overordnede begreber i anatomisk terminologi.
o forklare principperne bag muskler og leds opbygning, virkemåde og funktion.
o beskrive de forsynende systemers opbygning og virkemåde, herunder nervesystemet.
o beskrive det cardio- respiratoriske systems opbygning.
o beskrive opbygningen af det perifere motoriske og sensoriske nervesystem
o beskrive bevægeapparatets anatomi
o Funktionel anatomi,


Indhold:

• Cellelære
• Anatomiens discipliner og anatomisk terminologi
• Bindevæv, bruskvæv, knoglevæv og knogler
• Led- og muskellære
• Nervesystemet
• Cardio-respiratoriske system

Pædagogisk tilrettelæggelse:
Kurset veksler mellem forelæsninger, praktiske demonstrationer og øvelser. Hvor det er muligt vil øvelserne blive planlagt og koordineret med tætte relationer til stof i semestrets andre fagområder, og semesterprojektet.

Gruppe-arbejdet (4 tm/hold/gang) indeholder litteratursøgning samt udarbejdelse af øvelsesrapport (max 3 sider) over de gennemgåede laboratorietests for det pågældende tema, hvor de enkelte øvelses-spørgsmål besvares, med relevant dokumentation herpå.
Øvelsesopgaven afleveres/sendes til den/de modulansvarlige inden næste laboratorieøvelse.


Timeplan (Semestret består af 15 uger + 3 uger til eksamen).

Forventet tidsforbrug
og lokaletype Indhold Læringsaktiviteter

Litteratur
Undervisere
Uge 35 Forelæsning (2tm) 1)Introduktion til anatomi, og øvelser, + cervikal + thorakalcolumna Forelæsninger Intro, Ryg, nakke og hals
(1)13-18, 89-111, 123-130, 349-355 (3) 105-127
RM
Uge 36 Forelæsning (2tm) Cellelære og muskellære (EMG), introd til laboratorieøvelser
Forelæsninger
Ryg, nakke og hals
(1)111-123, 131-155 (3) 237-263
(1)Celler 23-37, 45-58
GIS
Uge 37 Forelæsning (2tm)


1.Øvelse (2tm) 3)Lumbalcolumna+ Bækken og nervesystemet generelt


Max EMG af rygmuskler
Studere inter-muskulær variabilitet af max EMG for forskellige trunkusmuskler, under forskellige tests Forelæsninger
Laboratorie-øvelse 1 Ryg, nakke og hals, generelt nervesystemet
(1) 37-44, 59-72 (3) 133-169,

(5) 10-17
RM
+ SSC & HBOtil Lab Øvelser
Uge 39 Forelæsning (2tm)

2.Øvelse (2 tm) 4) Columna og bækken (rep)
Cardio-resp systemStudere langtidseffekten af gentagne lave muskelkontraktioner på skuldermusklerne ForelæsningerLaboratorie-øvelse 2 (1)

(4)441-450
RM + GISSSC + HBO + GIS
Uge 40 Forelæsning (2tm)

5)Skulder (rep) + AlbueForelæsningerArmens skelet, led og muskler
(1) 159-227 (3) 1-104

BJK
Uge 41 Forelæsning (2tm)

3.Øvelse (2 tm) 6)Albue (rep) + Hånd og nervesystemet i OE


Studere muskel og kredsløbsbelastning ved forskellige pedal hastigheder på cykel ForelæsningerLaboratorie- øvelse 3 Armens skelet, led og muskler Nerver og regioner

(2)408-414
BJKGIS
SSC + HBO

Uge 43 Forelæsning (2tm)
7) hofte ben fod
Forelæsninger

Amerikanske eksempler på ingeniørudviklings-projekter i sundheds-sektoren Benets skelet, led og muskler
(1) 235-323 (3)143-236
EP


MI
Uge 44 Forelæsning (2tm) 8) Hofte + knæ Forelæsninger Benets skelet, led og muskler
EP
Uge 45 Forelæsning (2tm) 9) Knæ + fod + nervesystem Forelæsninger Benets skelet, led og muskler kar, nerver og regioner
EP
Uge 46 Forelæsning (2tm) generel opsamling (eksamenssnak) Forelæsninger , Opsamling og repetition
alle der kan komme
Timer i alt: 26 tm
Eksamen Beståelse af alle 3 øvelsesrapporter udfra 7-trinsskalaen/evt. bestået/ikke bestået


Praktiske informationer om modulet
Til laboratorieøvelserne arbejdes i grupper á ca. 5 i hver.
Modulansvarlig og undervisere
Navn på ansvarlige og undervisere mfl.
, Shadi Samir Chreiteh (SSC), Henrik Baare Olsen (HBO), Erik Poulsen (EP), Birgit Juul-Kristensen BJK), Rune Mieritz (RM), Gisela Sjøgaard (GIS) , samt evt Maura Iwersen (MI)


Litteratur:Reference List

1. Bojsen-Møller F, Simonsen EB and Tranum-Jensen J. Bevægeapparatets anatomi. København: Munksgaard, Danmark, 2009.
2. Hansen EA and Sjogaard G. Relationship between efficiency and pedal rate in cycling: significance of internal power and muscle fiber type composition. Scand J Med Sci Sports 17: 408-414, 2007.
3. Hoppenfeld S. Physical examination of the spine and extremities. Appleton and Lange, USA, 2009.
4. Søgaard K, Blangsted AK, Jørgensen LV, Madeleine P and Sjøgaard G. Evidence of long term muscle fatigue following prolonged intermittent contractions based on mechano- and electromyograms. J Electromyogr Kinesiol 13: 441-450, 2003.
5. Vera-Garcia FJ, Moreside JM and McGill SM. MVC techniques to normalize trunk muscle EMG in healthy women. J Electromyogr Kinesiol 20: 10-16, 2010.


Periode1. aug. 201021. jan. 2011
Eksaminand